İletişim

Email: metustatclub@gmail.com
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - İSTATİSTİK BÖLÜMÜ